Satyra na leniwych chłopów - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Satyra na leniwych chłopów - wiadomości wstępne

Satyra na leniwych chłopów to dzieło anonimowego artysty powstałe w II połowie XV wieku. Najstarszy zachowany zapis tego utworu pochodzi z 1483 roku. Wiersz to jeden z niewielu zabytków staropolskiej poezji świeckiej, stanowi jedyny zachowany w całości polski utwór o charakterze satyrycznym z ówczesnego okresu. Znany współczesnemu czytelnikowi tytuł utworu nie jest oryginalny. Został on nadany w sposób niefortunny przez dziewiętnastowiecznego... więcejSatyra na leniwych chłopów - analiza i interpretacja

Chytrze bydlą z pany kmiecie to wiersz, którego nie sposób interpretować w oderwaniu od realiów XV-wiecznej obyczajowości polskiej. Bohaterem utworu jest kmieć (początkowo podmiot mówi o kmieciach, ale zaraz po tym przechodzi do opisu życia jednostki jako reprezentanta danej grupy stanowej). Sama nazwa „kmieć” ma swoją tradycję w języku polskim, najpierw wyraz ten oznaczał dostojnika książęcego bądź królewskiego (XIII... więcejSatyra na leniwych chłopów z objaśnieniami

Chytrze bydlą(1) z pany kmiecie, Wiele się w jich siercu plecie. Gdy dzień panu robić mają, Częstokroć odpoczywają. A robią silno obłudnie: Jedwo(2) wynidą pod południe, A na drodze postawają, Rzekomo pługi oprawiają; Żelazną wić(3) doma słoży, A drzewianą na pług włoży; Wprzągają chory dobytek, Chcąc zlechmanić(4) ten dzień wszytek: Bo umyślnie na to godzi, Iż sie panu źle urodzi. Gdy pan przydzie, dobrze orze - Gdy odydzie,... więcej