Satyra na leniwych chłopów - analiza i interpretacja
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Chytrze bydlą z pany kmiecie to wiersz, którego nie sposób interpretować w oderwaniu od realiów XV-wiecznej obyczajowości polskiej. Bohaterem utworu jest kmieć (początkowo podmiot mówi o kmieciach, ale zaraz po tym przechodzi do opisu życia jednostki jako reprezentanta danej grupy stanowej).

Sama nazwa „kmieć” ma swoją tradycję w języku polskim, najpierw wyraz ten oznaczał dostojnika książęcego bądź królewskiego (XIII w. i początek XIV w.), następnie w wieku XV takim mianem określano przedstawicieli zamożnej grupy mieszkańców wsi. Jak podaje Michałowska:
Ludność wiejska była ówcześnie silnie zróżnicowana majątkowo. Prócz sołtysów skaładali się na nią: kmiecie, zagrodnicy oraz bezrolni. Kmethones stanowili ok. 80% populacji. Uprawiali oni co najmniej 1 łan (tzn. około 16-17 hektarów), w zamian za co byli zobowiązaniu do określonych powinności na rzecz właścicieli ziemi. Według średniowiecznego „obyczaju kmiecego” (more kmethonico), uznając owych właścicieli za „panów” (dziedziców), mieli płacić im roczny czynsz, a nadto wykonywać określone prace na roli; panowie zaś uważali ich za „swoich ludzi”. Taki stan rzeczy – szczególnie w związku z rosnącą potrzebą zwiększania upraw, a co za tym idzie zwiększeniem liczby pracowników – powodował, że z czasem sytuacja kmieci stawała się coraz gorsza, byli jawnie wykorzystywani przez swoich panów, często dochodziło do konfliktów między tymi dwiema grupami. Ponieważ droga sądowa z reguły nie przynosiła kmieciom wymiernych efektów, wytworzyli oni specyficzną postawę wobec swoich pracodawców, to znaczy sabotowali prace na ziemiach dziedziców, udawali, że pracują lub też wykonywali pracę niestarannie i niedokładnie.
Osadzając nasz wiersz w takich właśnie realiach widzimy go niekoniecznie jako „Satyrę na leniwych chłopów”, ale jako „realistyczny obrazek życia wiejskiego u schyłku XV w.”. Choć utwór ten z pewnością nie jest pozbawiony swoistego komizmu, to nie przedstawia on świata karykaturalnego (co charakterystyczne jest dla satyry). Podmiot tej wypowiedzi okazuje się spostrzegawczym obserwatorem świata, a przede wszystkim stosunków między kmieciami a dworem.

Utwór ma budowę stychiczną, składa się z dwudziestu sześciu wersów, w większości ośmiozgłoskowych o parzystym układzie rymów (przykład sylabizmu względnego). Prosta budowa oraz zbliżenie języka wypowiedzi do mowy potocznej dobrze komponują się z podejmowaną tematyką. Wiersz rozpoczyna się rodzajem tezy, w której syntezuje się właściwie cała treść wiersza:

Udostępnij

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Mikołaj z Wilkowiecka - życie i twórczość
2  Streszczenie Kwiatków św. Franciszka
3  Franciszkanizm - założenia filozofiiKomentarze
artykuł / utwór: Satyra na leniwych chłopów - analiza i interpretacja


  • chłopi nie byli tak wykorzystywani jak jest napisane w tym opracowaniu. bardzo często właściciele ziemski opiekowali się nimi w czasie głodu i nieurodzaju. pogląd, że chłopi byli krzywdzeni przez swoich panów wykreowali na potrzeby propagandy komuniści.dziś już na studiach historycznych nikt nie uczy takich bzdur, dlatego należy z dużą ostrożnością czytać książki z PRL-u. jasne, bywali zarówno panowie-zwyrodnialcy, jak i leniwi chłopi, ale to są skrajności.uważajcie więc na to opracowanie
    gosia (gosienka715 {at} gmail.com)

  • Bo renta odrobkowa (pańszczyzna) liczona była z łana, a nie wedle ilości osób - tzn. na jeden łan mogło przypadać (oczywiście nie w XV wieku, wtedy renta ta była symboliczna) kilkanaście dni w tygodniu- a ponieważ na łanie tym gospodarowało kilka rodzin, to bez trudu mogli "wystawić" żądaną ilość osób do pracy.
    Valana (Valana {at} interia.pl)

  • Wszystko by się zgadzało gdyby nie fakt że w XV wieku pańszczyzna nie była taka jak w wieku XVII - XVIII w polsce. Absurdy typu pańszczyzna 10 dni w tygodniu pojawiły się właśnie wraz z wytworzeniem się grupy o nazwie arystokracja. Tymczasem w średniowieczu pańszczyzna to często nie więcej niż 5 dni w roku.
    Bartek (bartek298 {at} onet.eu)


Tagi: