Tło historyczne epoki - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Tło historyczne Średniowiecza europejskiego

Cesarstwo Początek epoki wyznacza upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku. Co stało się przyczyną upadku imperium? Historycy twierdzą, iż jednym z elementów, które zaważyły na klęsce cesarstwa, był brak silnej władzy cesarskiej oraz stopniowy upadek znaczenia Rzymu. Już w 330 roku Konstantyn Wielki uczynił drugą stolicą cesarstwa Konstantynopol, zrównując go w prawach z Rzymem. Ponadto do upadku przyczyniły się również... więcejTło historyczne Średniowiecza polskiego

W Polsce początek średniowiecza przypada na X wiek (966 rok), kiedy to Mieszko I przyjął chrzest. Tym samym Polska znalazła się w kręgu państw chrześcijańskich, a chrześcijańska kultura, sztuka, nauka, język łaciński, zaczęły wpływać na polską rzeczywistość. Kościół nie tylko zintegrował państwo wewnętrznie, ale również włączył Polskę w krąg chrześcijańskiej europejskiej rodziny. Gall Anonim, pierwszy polski kronikarz,... więcejChronologia - najważniejsze wydarzenia epoki

Wydarzenia w Europie: 476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego 507 – bitwa pod Poitiers 622 – początek islamu - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 754 – powstaje Państwo Kościelne 800 – koronacja Karola Wielkiego na cesarza w Rzymie 843 – traktat w Verdun 865 – misja Cyryla i Metodego na Morawach 1054 – schizma wschodnia 1096-1099 – I krucjata, powstanie Królestwa Jerozolimskiego 1337-1453... więcej