Wiersz zdaniowo-rymowy
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wyróżniki artystyczne wiersza średniowiecznego kształtowały się długo. Z czasem wykształcił się tzw. wiersz zdaniowo-rymowy, który uznaje się za najbardziej charakterystyczny dla epoki. Opiera się on na zgodności rozczłonkowania zdaniowego i wersowego – jednemu wersowi odpowiada jedno zdanie bądź jego część. Co za tym idzie, niedopuszczalne są w tej odmianie wiersza przerzutnie. W wierszu tym występują, choć nieregularnie, rymy. Podstawą rymów często była powtarzalność pewnej formy gramatycznej (tzw. rym gramatyczny). Przeważały rymy parzyste, występowały zarówno męskie, jak i żeńskie, pojawiały się też rymy wewnętrzne (wewnątrz wersu).

Udostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Średniowiecze - podział epoki
2  Bogurodzica i Lament świętokrzyski - analiza porównawcza
3  Miłość Tristana i Izoldy jako miłość fatalna, tragicznaKomentarze
artykuł / utwór: Wiersz zdaniowo-rymowy    Tagi: