Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - wiadomości wstępne - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (bądź Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią) to jeden z najbardziej znanych zabytków średniowiecznego piśmiennictwa. Tekst utworu zapisano między 1463 a 1465 rokiem w rękopisie Biblioteki Seminaryjnej w Płocku (tym samym w którym znajdowała się Skarga umierającego). Nie znamy autora utworu, ale wiadomo, że Dialog... ma swój łaciński (prozaiczny) pierwowzór pt. Dialogus magistra Polycarpi cum morte pochodzący z XIV wieku. Ten najdłuższy ze znanych średniowiecznych wierszy to jednak swobodna przeróbka, która znacznie przewyższyła pod względem artystycznym utwór łaciński.

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią jako utwór o charakterze moralistyczno-dydaktycznym obrazuje przede wszystkim ideę powszechności śmierci – ludzie są względem niej równie bezradni, niezależnie od swego stanu czy majętności. Ponadto wiersz ten jest satyrą społeczną, której główne ostrze skierowane zostało przeciwko duchowieństwu. Należy również zaznaczyć silny związek Rozmowy... ze średniowieczną ikonografią zwłaszcza z popularnym motywem tańca śmierci.Czytaj więcej o motywie śmierci w Średniowieczu: Wizerunki śmierci - dance macabre (taniec śmierci) i inne

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Inne nurty - scholastyka, filozofia arabska, spór o uniwersalia
2  Cechy charakterystyczne literatury średniowiecznej (dwujęzyczność, dydaktyzm, alegoryczność i in.)
3  Opracowanie Opowieści Okrągłego StołuKomentarze
artykuł / utwór: Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - wiadomości wstępne    Tagi: