Franciszkanizm - założenia filozofii - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Św. Franciszek zapoczątkował wielki ruch filozoficzno-religijny – tzw. franciszkanizm. Był to ruch odnowy moralnej. Jego podstawą była radosna, prosta wiara, płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia. Franciszkanizm przepełniony był ewangeliczną zasadą ubóstwa oraz miłosierdzia, braterstwa i pomocy potrzebującym.

Główne założenia franciszkanizmu:
  • życie człowieka nie musi być wieczną ascezą, bolesnym oczekiwaniem na śmierć, może być afirmacją świata i jego piękna;
  • sens życia człowieka tkwi w miłości braterskiej i chwaleniu Boga Stwórcy;
  • radość ludziom daje obcowanie z przyrodą i jej pięknem; świat jest domem człowieka, człowiek jest częścią natury; św. Franciszek kochał wszystkie stworzenia, całą przyrodę;
  • ubóstwo to wyraz miłości do bliźniego, miłość daje ludziom radość, a ta prowadzi do świętości; św. Franciszek wyrzekł się wszelkich bogactw, tak samo czynili jego bracia;
  • ubóstwo uczy pokory; Franciszek mówił "Jestem tak mały, że mogę zmieszać się z pyłem";
  • wypełnianie nakazów ewangelicznych jest możliwe do urzeczywistnienia, należy wprowadzać je w życie, postępować tak, jak Chrystus;
  • ostatecznym szczęściem dla człowieka jest śmierć.


Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Bogurodzica jako zabytek języka polskiego - rodzaje archaizmów, objaśnienia
2  Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - opracowanie
3  Chronologia - najważniejsze wydarzenia epokiKomentarze
artykuł / utwór: Franciszkanizm - założenia filozofii    Tagi: