Bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
I. OPRACOWANIA OGÓLNE

1. Hieronim Feicht, Polska pieśń średniowieczna, Staropolska on-line.
2. Roman Mazurkiewicz, Średniowieczne pieśni religijne, Staropolska on-line.
3. Teresa Michałowska, Średniowiecze, wyd. 7, PWN, Warszawa 2002.
4. Jerzy Starnawski, Średniowiecze, WSiP, Warszawa 1989.
5. Jan Tomkowski, Literatura powszechna, Świat Książki, Warszawa 1997.
6. Tadeusz Witczak, Literatura Średniowiecza, PWN, Warszawa 1990.

II. OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH UTWORÓW

Bogurodzica
1. Jan Łoś, Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy, PBI.
2. Roman Mazurkiewicz, Bogurodzica - między pieśnią a ikoną, Staropolska on-line.
3. Ewa Ostrowska, „Bogurodzica” – najstarszy wiersz polski, [w:] Literatura polska w szkole średniej, pod red. F. Bielaka i S. Grzeszczuka, WSiP, Warszawa 1975, s. 21-47.
4. Dariusz Rott, Pierwszy wiersz polski, [w:] Poezja polska. Interpretacje, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i B. Zelera, Książnica, Katowice 2000, s. 9-13.

Wielki Testament Villona
1. Katarzyna Dybeł, Geniusz w opałach i szkoła przetrwania: o poezji François Villona słów kilka , w: Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Historia literatury francuskiej, PWN, Warszawa 2005.
2. Józef Heistein, Historia literatury francuskiej : od początków do czasów najnowszych, Ossolineum, Wrocław 1997.
3. Tadeusz Boy- Żeleński, Villon, [w:] tegoż, Szkice o literaturze francuskiej, t.1, PIW, Warszawa 1956.

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka
1. Jan Okoń, Wstęp, [w:] Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Ossolineum, Wrocław 1971.
2. Julian Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, PWN, Warszawa 1981.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  O zachowaniu się przy stole - obraz obyczajów w utworze
2  Satyra na leniwych chłopów - wiadomości wstępne
3  UniwersalizmKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: