Średniowiecze - podział epoki
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Podział chronologiczny Średniowiecza:

  • Wczesne Średniowiecze (V-X w.)
Jest to okres pograniczny. W sztuce łączono tradycje sztuki rzymskiej ze sztuką plemion germańskich oraz ze sztuką Wschodu – Bizancjum. Główną rolę odgrywało piśmiennictwo łacińskie. Kształtowały się idee, tematy i motywy, które były wykorzystywane w późniejszych etapach rozwoju epoki.

  • Dojrzałe Średniowiecze (XI-XII w.)
W sztuce dominuje styl romański. W literaturze zaczyna się kształtować, obok piśmiennictwa łacińskiego, również twórczość w językach narodowych. (to zjawisko potrwa aż do końca XV wieku).
  • Schyłkowe Średniowiecze - tzw. jesień Średniowiecza (XIV-XV w.)
W sztuce dominuje styl gotycki. Pojawiają się pierwsze zwiastuny kolejnej epoki.

Oznacz znajomych, którym może się przydać




  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie Poszukiwania Świętego Graala
2  Dusza z ciała wyleciała - analiza i interpretacja
3  Lament świętokrzyski - analiza i interpretacja



Komentarze
artykuł / utwór: Średniowiecze - podział epoki







    Tagi: