Nazwa epoki - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Średniowiecze - z łac. medium aevum, media aetas - wieki średnie.
Nazwa epoki powstała w XV – XVI wieku, kiedy to (błędnie) sądzono, iż epoka ta jest tylko okresem przejściowym pomiędzy dwiema wielkimi epokami – Starożytnością oraz Renesansem, a także jest epoką, która w zasadzie nie wniosła nic nowego i nie zasługuje na inną, właściwą sobie nazwę. „Wieki średnie”, w odczuciu ludzi Renesansu, były po prostu ciemnym, mało znaczącym okresem pośrednim. W powszechnym odczuciu była to epoka kryzysu, intelektualnego zastoju, stagnacji i zacofania.

Epokę tę nazywano etapem mrocznym, popularne było stwierdzenie: „długa noc średniowiecza”. Średniowiecze przeciwstawiano głównie prądom Starożytności, na tle których zdawało się wypadać dość blado. Do dziś w powszechnym użyciu funkcjonuje powiedzenie „nie żyjemy w średniowieczu”, które wskazuje na zacofanie tej epoki. Tymczasem jest to pogląd niesłuszny i dla średniowiecza bardzo krzywdzący.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Mikołaj z Wilkowiecka - życie i twórczość
2  Bogurodzica jako zabytek języka polskiego - rodzaje archaizmów, objaśnienia
3  Tło historyczne Średniowiecza polskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Nazwa epoki    Tagi: